Tevkifatlı Fatura Kesmek Zorunda Olanlar

Kısaca bölümlere ayırmak gerekirse

Tevkifatlı Fatura Kesmek Zorunda Olanlar

Kimler tevkifat yapar, tevkifatlı faturayı kimler keser gibi sorulara verilecek yanıtlar gerçekten oldukça uzun. Bölümlere ayırmak daha anlaşılır olacaktır:

KDV Tevkifatı Uygulayanlar:

  • Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve teşkil ettikleri birlikler

  • Döner sermayeli kuruluşlar

  • Bankalar

  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

  • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları

  • Kamu iktisadi teşebbüsleri

  • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil tüm borsalar

  • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar

  • %50’den fazla hissesi doğrudan yukarıda olan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler

  •  Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler.